Chi tiết tuyển dụng

Trang chủ - Tuyển dụng - Chi tiết

Mô tả công việc

1. Tìm hiểu, liên hệ và tổng hợp các ngân hàng, đơn vị cho thuê tài chính, đối tác góp vốn. Cụ thể lập bảng tổng hợp và có đánh giá mức độ như nguồn vốn, sự phù hợp với mô hình công ty, khả năng tiếp cận…trình CBQL.
2. Lập bảng theo dõi về tài sản đang có, tài sản đã thế chấp, các tài sản có thể thế chấp được, phương án giải chấp và được phê duyệt làm việc với ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác…..
3. Thực hiện hoàn chỉnh bộ hồ sơ đáp ứng cho khoản vay để được chấp thuận phương án đề nghị
4. Thực hiện hoàn chỉnh bộ hồ sơ và phục vụ khâu kiểm soát sau vay đối với từng món vay đảm bảo về số liệu phải chính xác và phù hợp.
5. Thực hiện lưu trữ khoa học toàn bộ hồ sơ

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
2. Chuyên ngành: Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
3. Kinh nghiệm: 
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4. Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành,…
5. Kỹ năng:
- Am hiểu các kiến thức về tài chính ngân hàng, các nghiệp vụ vay - cho vay, thẩm định tín dụng dự án
- Hiểu biết về quy trình triển khai, thực hiện dự án
- Kỹ năng trình bày, thiết kế các bảng biểu
- Kỹ năng phân tích tài chính, phân tích khả thi dự án đầu tư, báo cáo khả thi Dự án
- Khả năng thống kê tổng hợp
- Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
6. Các tố chất cần thiết khác: Trung thực, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

QUYỀN LỢI

1. Quyền lợi
1.1. Thu nhập: 18tr/tháng 
2. Chế độ:
Thưởng theo qui định TĐ

Công việc khác

Nộp hồ sơ online