Chi tiết tuyển dụng

Trang chủ - Tuyển dụng - Chi tiết

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, quý, tháng của mỏ trình Ban Giám đốc, HĐQT phê duyệt.
2. Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của mỏ đạt hiệu quả cao về các mặt: 
- Triển khai chiến lược phát triển của mỏ: Công tác sản xuất mỏ, thăm dò phát triển tài nguyên và đền bù giải phóng mặt bằng và thuê đất.
- Quản trị, kiểm soát chi phí; Công tác xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu các định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất tại mỏ. 
- Tổ chức công tác an toàn lao động và môi trường tại mỏ, ban hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật của hoạt động sản xuất đảm bảo đúng quy định của luật khoáng sản và luật an toàn lao động.
- Chỉ đạo thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực mỏ, an toàn lao động và môi trường.
- Liên tục cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực khai thác mỏ để đề xuất Tập đoàn có kế hoạch đổi mới, cơ giới hóa trong sản xuất.
- Phê duyệt các các biện pháp thi công cho công tác đào lò, khai thác quặng đúng theo quy định của luật khoáng sản.
3. Chỉ đạo công tác sửa chữa lớn thiết bị, công trình kiến trúc tại mỏ, công tác kế hoạch vật tư, dự trù vật tư, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế... bảo quản, cấp phát sử dụng trong sản xuất.
4. Là Trưởng ban phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch hội đồng bảo hộ lao động tại mỏ theo quy định của luật khoáng sản.
5. Chủ trì xây dựng các quy trình nghiệm thu khối lượng công tác mỏ và  kiểm soát chất lượng sản phẩm.
6. Đảm nhận kiêm chức Giám đốc điều hành mỏ thực hiện theo quy định của luật khoáng sản.
7. Sắp xếp bố trí nhân sự tại các vị trí sản xuất mỏ đảm bảo an ninh, an toàn, năng suất, hiệu quả cao, tránh thất thoát tài sản và tài nguyên.
8. Lập kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phục vụ cho công tác sản xuất từng giai đoạn của mỏ.
9. Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi mỏ đóng quân, tiếp các đoàn thanh tra kiểm tra cơ quan nhà nước khi được ủy quyền của HĐQT và Ban Giám đốc tập đoàn.
10. Báo cáo các hoạt động sản xuất của mỏ cho Tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
 

Yêu cầu công việc

1. Trình độ chuyên môn: 
- Đại học trở lên - chuyên nghành: Kỹ sư khai thác mỏ và các ngành tương đương.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, tin học chuyên ngành Autocad, Mepinfor...
2. Kinh nghiệm: Đã từng làm thực tế tại mỏ hầm lò tối thiểu 5 năm (ưu tiên đã làm khai thác mỏ chì kẽm), ở vị trí tương đương 2 năm
3. Độ tuổi: 30 tuổi trở lên.
4. Phẩm chất cá nhân: Trung thực, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc.
5. Kỹ năng: Giao tiếp, đàn phán, thuyết phục tốt.
6. Khả năng: Chịu được áp lực cao trong công việc, am hiểu về Luật khoáng sản, Luật An toàn lao động, Luật bảo vệ môi trường, Quản lý bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các văn bản luật khác liên quan đến quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Công việc khác

Nộp hồ sơ online