Tuyển dụng

Trang chủ - Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tập đoàn Anh Quân Strong hiện có hơn 1.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, làm việc trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất, dịch vụ khách sạn, bất động sản, khai thác và chế biến khoáng sản….

Với gần 30 năm phát triển, vốn quý nhất của Anh Quân Strong chính là con người. Chúng tôi luôn xem thành công và phát triển của doanh nghiệp là từ nguồn nhân lực. Do vậy, Tập đoàn có nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi để người lao động như: Chế độ lương rõ ràng và hấp dẫn, có lộ trình tăng lương rõ ràng, đồng thời có chính sách lao động, phúc lợi nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Không chỉ luôn tạo điều kiện giúp người lao động không ngừng sáng tạo, năng cao trình độ, Tập đoàn Anh Quân Strong còn luôn tạo điều kiện để người lao động được tham gia các hoạt động công tác xã hội, hướng tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn hướng tới cộng đồng.

 

Vị trí tuyển dụng