Chi tiết tuyển dụng

Trang chủ - Tuyển dụng - Chi tiết

Mô tả công việc

1. Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược:
- Tham mưu cho BGĐ trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung-dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT.
- Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế kịp thời tham mưu cho BGĐ trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách kinh doanh thích hợp.
- Xây dựng các phương án vốn tổng thể cho Tập đoàn.
- Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận, chính sách cổ tức của Tập đoàn trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn nhằm vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
- Soạn thảo và đề xuất các quy trình, quy định tài chính.
2. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính - tiền tệ:
- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư.
- Phối hợp với phòng Đối tác - Đầu tư trong việc đề xuất HĐQT, giám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn.
3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế:
- Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
4. Quản lý nguồn tiền:
- Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính luôn sẵn sàng cho Tập đoàn 
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Lập và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo dựa vào Nghị quyết của HĐQT.
- Phối hợp triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Tập đoàn và của Phòng/Ban/Đơn vị đã được duyệt.
- Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Phòng/Ban/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT.
- Đề xuất HĐQT các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính. Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn, quản lý danh mục đầu tư tài chính.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

Yêu cầu công việc

1. Độ tuổi: 35 tuổi trở lên.
2. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
3. Chuyên ngành: Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
4. Kinh nghiệm: 
- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Tài chính hoặc tương đương ở các công ty, tập đoàn có doanh thu từ 5.000 tỷ trở lên
- Đã tham gia vay vốn, giải ngân tối thiểu 5.000 tỷ 
5. Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh là 1 lợi thế
6. Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành,…
7. Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.
- Kỹ năng ngoại giao tốt.
- Khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường.
8. Kiến thức liên quan:
- Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính.
- Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn.
- Am hiểu chuyên sâu quy định thuế đối với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính.
- Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê.
9. Các tố chất cần thiết khác: Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

 

QUYỀN LỢI

1. Quyền lợi
1.1. Thu nhập: Tổng nhu nhập từ 40tr/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực) 
2. Chế độ:
Thưởng theo qui định TĐ

Công việc khác

Nộp hồ sơ online